Szkolenie: RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

13 mar 2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy”, które w dniu 14 marca 2018 r. w Warszawie poprowadzi adw. dr Grzegorz Sibiga.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • jakie są nowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych?
  • jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia?
  • kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych w organizacji jest obowiązkowe?
  • jaka jest procedura zgłaszania incydentów do organu nadzorczego?
  • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
  • kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania?
  • jakie są nowe konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z RODO?

Organizatorem wydarzenia jest Beck Akademia.