Powrót

Szkolenie: Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie

16 Lut 2021
Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania organizacji, pochłaniają one również większą część budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają również przeważnie charakter umów wieloletnich, tym istotniejsze jest więc odpowiednie określenie w nich zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Szkolenie pt. „Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie” odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie. Spotkanie poprowadzi r.pr. Agnieszka Wachowska. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.
Kwiecień