Warsztaty: Ochrona znaku towarowego po zmianach prawa polskiego i unijnego

06 cze 2018

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Ochrona znaku towarowego po zmianach prawa polskiego i unijnego”.

Lata 2016 i 2017 przyniosły znaczące zmiany w zakresie prawa znaków towarowych. Zmiany dotyczą wszystkich aspektów tej dziedziny począwszy od procedur związanych z uzyskaniem prawa do znaku, poprzez zmianę definicji znaku, jak i zakres samej ochrony. Eksperci prowadzący spotkanie przedstawią zakres tych zmian, jak i ich praktyczne konsekwencje, które mogą mieć przełożenie na każdego przedsiębiorcę. Co więcej, rok 2018 najprawdopodobniej przyniesie kolejne zmiany przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności za naruszenie prawa do znaku.
Szkolenie powinno udzielić odpowiedzi na pytania: jakie oznaczenia mogą być chronione jako znaki? Czy film lub GIF może być znakiem towarowym? Jakie czynności mogą być uznane za naruszenie prawa do znaku? Kto może być potencjalnym naruszycielem prawa do znaku?

Szkolenie poprowadzą rz. pat. Anna Sokołowska-Ławniczak i rz. pat. Aleksandra Młoczkowska.

Organizatorem spotkania jest Centrum Promocji Informatyki.