Studia podyplomowe: Ochrona danych osobowych w ogólnych rozporządzeniu o ochronie danych RODO

27 lut 2019

Wydział
Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informuje o
otwarciu rekrutacji na I edycję Studiów podyplomowych pn. „Ochrona
danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)”.

Studia kierowane są do wszystkich osób
funkcjonujących w obrocie gospodarczym – przede wszystkim dla
przedstawicieli zawodów prawniczych, menedżerów różnego szczebla,
inspektorów ochrony danych (IOD), pracowników szeroko rozumianej
administracji publicznej.

Celem studiów podyplomowych jest
zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu Ochrony danych osobowych w
RODO, niezbędnej do funkcjonowania w obrocie gospodarczym nie tylko ze
względu na rozpoczęcie stosowania w 2018 r. nowej regulacji –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), ale również obowiązywanie innych regulacji związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.

Z przyjemnością informujemy, że
kierownikiem studiów „Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o
ochronie danych (RODO)” jest Partner naszej kancelarii dr hab. Jan Byrski.

Szczegółowe informacje o programie studiów znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego: link