Ubezpieczenia (InsurTech)

O specjalizacji

Nasza kancelaria zapewnia wyczerpującą obsługę prawną podmiotom z sektora ubezpieczeń i rynku kapitałowego. Od wielu lat doradzamy podmiotom wdrażającym i rozwijającym nowe technologie w tych sektorach. 

Wspieramy Klientów działających w szeroko pojętym sektorze ubezpieczeniowym oraz kapitałowym, w tym: zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, pośredników ubezpieczeń (agenci i brokerzy), domy maklerskie, jak również fundusze inwestycyjne i emerytalne. Pracujemy zarówno z podmiotami, które dopiero planują rozpocząć działalność w powyższych sektorach, jak również z obecnymi na rynku od wielu lat. Doradzamy także podmiotom z branży IT, dostarczającym rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora  ubezpieczeniowego i kapitałowego.

Nasze doświadczenia w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz prawa rynku kapitałowego są bardzo szerokie. W toku praktyki prowadziliśmy złożone projekty międzybranżowe, w których rozwiązania prawne były umiejscowione na styku regulacji całego rynku finansowego. Prowadzenie tak złożonych projektów wymaga wiedzy i doświadczenia, którymi bezsprzecznie wyróżniają się nasi specjaliści.

Co robimy?
 • prowadzimy postępowania regulacyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wspieramy klientów w postępowaniach przed innymi organami nadzoru – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pomagamy w zagadnieniach związanych z outsourcingiem regulacyjnym, w tym w zakresie działalności ubezpieczeniowej i funduszy inwestycyjnych oraz przy zachowaniu tajemnic zawodowych i ochronie danych osobowych w działalności podmiotów z sektora finansowego, w tym w usługach bancassurance,
 • wspieramy przy implementacją wymogów związanych z dyrektywą IDD (pośrednictwo ubezpieczeniowe i dystrybucja ubezpieczeń) jak również wymogów wynikających z dyrektywy Solvency II,
 • oferujemy kompleksowe doradztwo korporacyjne ubezpieczycielom i innym podmiotom sektora finansowego, w tym w relacjach B2B i B2C, a także B2sB,
 • doradzamy przy regulacyjnych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/ KYC),
 • wspieramy zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne oraz największe firmy informatyczne (IT) w zakresie wdrożenia modelu przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing),
 • doradzamy podmiotom w obszarze prawa rynku kapitałowego oraz wymogów wynikających wymogów wynikających z MIFID 2 i regulacji implementujących tę dyrektywę,
 • organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa ubezpieczeniowego obowiązków w zakresie AML oraz ochrony danych osobowych.
Korzyści ze współpracy

Podmioty działające na rynku ubezpieczeń oraz na rynkach kapitałowych potrzebują wyjątkowej obsługi prawnej. Powinna ona uwzględniać specyfikę tych sektorów oraz wyróżniać się dogłębnym zrozumieniem wdrażanych innowacji. Zespół naszych specjalistów działa w taki właśnie sposób. Obsługa innowacji technologicznych, w tym w sektorze ubezpieczeniowym, od lat jest jedną z naszych ważniejszych specjalizacji.

Przejmujemy od naszych Klientów wszelkie formalności. Stale monitorujemy zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, dzięki czemu możliwe jest szybkie wdrożenie wymaganych zmian. To istotny, choć niewidoczny na pierwszy rzut oka, element przewagi konkurencyjnej.

Istotną korzyścią jest także szybka identyfikacja ryzyka, a wielu przypadkach ograniczenie go już na początkowym etapie. Ponadprzeciętne doświadczenie i przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów zostały w 2020 r. docenione w prestiżowym rankingu prawniczym Chambers Europe 2020: Banking&Finance: Regulatory oraz Legal 500.

Pomagamy naszym Klientom działać sprawniej, bardziej efektywnie i zgodnie z prawem.  

Dlaczego warto?
 • zrozumienie zagadnień biznesowych wdrażanych innowacji na rynku InsurTech,
 • szczegółowa, stale pogłębiana wiedza z zakresu m.in. cloud computing, blockchain, bancassurance i innych zagadnień istotnych dla sektora ubezpieczeniowego i kapitałowego,
 • odwaga we wdrażaniu nieszablonowych rozwiązań, w tym na rynkach międzynarodowych,
 • stała współpraca z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU),
 • znajomość branży ubezpieczeniowej, potwierdzona m.in. udziałem naszych specjalistów w pracach nad kodeksami dobrych praktyk dla branży ubezpieczeniowej,
 • kompleksowe wsparcie niezależnie od etapu i stopnia skomplikowania sprawy, 
 • setki zrealizowanych z powodzeniem projektów.

Doradcy