COVID-19

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza 4.0) wprowadziła zmiany do Ustawy z dnia 2...

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Legal Alertem prawnym dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 3.0) oraz projektowane regulacje (tzw. Tarcza 4.0). Materiał uzupełnia...

Czytaj dalej

Projekt Tarczy 3.0, który wpłynął do Sejmu miał m.in. umożliwić wprowadzenie narzędzi i rozwiązań powodujących wznowienie i usprawnienie działalności sądów w czasie epidemii Covid-19. Oprócz przepisów dotyczących uruchomienia biegu terminów sądowych, procesowych i administracyjnych, projekt ten przewidywał możliwość elektronicznego składania...

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem newslettera IT-TECH/PZP. Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy chmurze obliczeniowej, która w czasie pandemii zyskuje na znaczeniu. Stąd w newsletterze informacje na temat przyjętych regulacji prawnych i wytycznych w zakresie CC, a także...

Czytaj dalej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program dotacyjny Kultura w sieci[1], obejmujący dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej (m.in. dla samorządowych instytucji kultury), również w zakresie udostępniania i ponownego wykorzystywania cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w...

Czytaj dalej

Vouchery na ratunek przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19 Skutki pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 bardzo mocno odczuwają przedsiębiorcy, zwłaszcza w branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej czy fryzjersko-kosmetycznej (tzw. sektor beauty[1]). Wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakkolwiek przez...

Czytaj dalej

Chmura obliczeniowa określana jest nieraz mianem superbohatera pandemii COVID-19. Bez tego rodzaju usług nie byłoby możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej, załatwianie spraw administracyjnych czy korzystanie przez konsumentów z cyfrowej rozrywki. Znaczenie dostępu do rozwiązań chmurowych zostało dostrzeżone przez polskiego ustawodawcę i...

Czytaj dalej

Zwolnienie z 50 % składek ZUS dla zatrudniających od 10 do 49 osób „Tarcza 2.0” rozszerza zakres zwolnień ze składek ZUS. Nowe przepisy obejmą również płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie przysługiwać ma za okres...

Czytaj dalej

Formy wsparcia dla ludzi kultury w obliczu prawnych ograniczeń działalności kulturalnej off-line wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19Pobierz

Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury newslettera IT-Tech/PZP – informacji ze świata nowych technologii. Wśród tematów m.in. wpływ pandemii COVID-19 na branżę IT, w tym na zawarte umowy, oraz informacje o projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Newsletter_IT-TECH/PZP_KWIECIEŃPobierz

Czytaj dalej

Wprowadzone w ostatnich dniach regulacje związane z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) niewątpliwie wywołały ogromną niepewność w relacjach opartych o umowy najmu powierzchni usługowych i handlowych nie tylko w branżach szczegółowo wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, ale zasadniczo na całym...

Czytaj dalej

Sądy w czasie epidemii Covid19 - Po nowelizacji specustawyPobierz

Czytaj dalej

Rozwój epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzane administracyjne ograniczenia przemieszczania i prowadzenia działalności gospodarczej dla powstrzymania epidemii, stanowią cios dla gospodarki. Komisja Europejska, dostrzegając ryzyko kryzysu, opublikowała Tymczasowe Ramy dot. środków pomocy publicznej na wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19....

Czytaj dalej

Działalność instytucji finansowych w czasie pandemiiPobierz

Czytaj dalej

Tzw. specustawa antykryzysowa w art. 15zp wprowadza regulację, która ma w założeniu ograniczyć dotkliwe skutki epidemii Covid-19 dla branży eventowej (organizatorów wydarzeń kulturalnych, konferencji biznesowych i imprez sportowych). Restrykcje ograniczające, a następnie zakazujące imprez masowych i innych zgromadzeń, tylko w...

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa jakie daje możliwości pracodawcomPobierz

Czytaj dalej

Postępowania krajowe w sprawach dotyczących własności przemysłowej Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), przyjęta przez Sejm w dniu 27...

Czytaj dalej

Ogólne wyłączenie stosowania ustawy PZP Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzemieniu ustalonym zgodnie z uchwaloną przez Sejm Nowelizacją[1]...

Czytaj dalej

Jak Sądy radzą sobie w dobie stanu epidemicznego? Które posiedzenia sądowe nadal się odbywają? do tej pory  sądy we własnym zakresie wprowadzały rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń jawnych, odwołując większość rozpraw lub procedując jedynie w sprawach zaliczonych do kategorii spraw „pilnych”kwalifikowanie...

Czytaj dalej

Ułatwienia dla przedsiębiorców zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych; Projektowana zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość odbywania posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej, a także podejmowania...

Czytaj dalej
Załaduj więcej