Warsztaty: RODO w zamówieniach publicznych

09 wrz 2018

W dniu 10 września 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „RODO w zamówieniach publicznych”.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez naszych ekspertów: adw. Xawerego Konarskiego, r.pr. Agnieszkę Wachowską, r.pr. Tomasza Krzyżanowskiego, r.pr. Piotra Nepelskiego i adw. Katarzynę Syskę.

Podczas warsztatów uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i dowiedzą się m. in.:

  • jak nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO/GDPR wpłyną na tryby i procedury udzielania zamówień publicznych
  • jaka jest odpowiedzialność podmiotów publicznych (zamawiających) na gruncie RODO
  • jakie są wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemów IT
  • Private by designe a opis przedmiotu zamówienia
  • Jakie są sankcje za naruszenie przepisów RODO
  • Jak kształtować treści wzorów umów uwzględniając wymagania z RODO w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
  • Jak weryfikować zawarte umowy i zmiany w kontekście wymagań RODO
  • Na czym polega certyfikacja w rozumieniu RODO

Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest Partnerem Merytorycznym warsztatów.