Powrót

Webinarium: Cloud computing na rynku bankowym, płatniczym i ubezpieczeniowym. Najnowsze regulacje. Pierwsze doświadczenia.

17 Cze 2020
Serdecznie zapraszamy na webinarium  pt. Cloud computing na rynku bankowym, płatniczym i ubezpieczeniowym. Najnowsze regulacje. Pierwsze doświadczenia. Organizatorem spotkania jest PIIT. W ramach webinarium omówione zostaną praktyczne aspekty korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Prelegenci skupią się na przedstawieniu zakresu ostatnich zmian w podejściu KNF do cloud computing’u oraz oceny ich wpływu na działalność dostawców chmury. Ponadto, zaprezentowane zostaną przykładowe podejścia do wdrażania rozwiązań chmurowych w poszczególnych organizacjach oraz kluczowe postanowienia umów, na które podmioty z rynku bankowego, płatniczego oraz ubezpieczeniowego powinny zwrócić uwagę pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i spełnienia oczekiwań stawianych im przez KNF. Spotkanie poprowadzi: prof. UEK dr hab. Jan Byrski     Szczegóły spotkania znajda Państwo na stronie PIIT  
Maj