Hubert Łączkowski

Legal Trainee

Bio

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Fintech i InsurTech, pomagając w prowadzeniu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami państwowymi. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie gospodarczym. Interesuje się również prawem podatkowym, alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów, międzynarodowym prawem handlowym oraz historią prawa.

Absolwent I edycji TKP Academy – Student Program.

Jest studentem V roku prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów uczestniczył w szkoleniach z zakresu prawa spółek oraz brał udział w konkursach z prawa gospodarczego i ogólnopolskim turnieju mediacyjnym.


Poznaj nasz zespół