dr hab. Beata Baran-Wesołowska

Radca prawnyOf counsel

Bio

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa pracy, compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Doradza Klientom z branży banking & finance, pharma, retail oraz TSL.

Autorka licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowing, compliance, prawa pracy, prawa karnego wykonawczego, dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka. Publikuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Odbyła staże naukowo-badawcze w Heidelbergu (Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg), Kijowie (Akademia Kijowsko – Mohylańska) oraz Sofii (St. Kliment Ohrydzsky University). Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Ukończyła IX edycję Akademii Młodych Dyplomatów promocji im. Jana Karskiego.

Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa). Aktywnie wspiera pro publico bono środowiska młodych naukowców oraz studentów prawa. Wielokrotny członek Zarządu Międzynarodowego European Law Students’ Association (Bruksela) oraz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Warszawa).

Biegle posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.

Partner współpracującej kancelarii Baran Książek Bigaj.


Powiązane newsy

Aktualności 1
20 cze 2023

Mapa Polskiego Fintechu 2023

Cashless.pl opublikowało Mapę Polskiego Fintechu 2023, która jest szóstą edycją projektu zapoczątkowanego w 2018 r. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zostało w nim wyróżnione w gronie doradców sektora fintech.

Raport dostarcza różnorodnych informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej fintechów działających w Polsce, w tym liczby zatrudnionych i zmiany w zatrudnieniu, wyniku finansowego, planów inwestycyjnych firm, ich właścicieli itd. Analiza ma pomóc w zobrazowaniu kondycji, w jakiej znajduje się branża nowoczesnych usług finansowych w naszym kraju.

Od 2018 roku Mapa rozrosła się ze 187 do 360 firm operujących w sektorze fintech, zaś włączając nowy zakres analizy przeprowadzonej do tegorocznego raportu – tych podmiotów jest 417.

Nasi eksperci z zespołu FinTech, prof. UEK dr hab. Jan Byrski oraz dr Michał Synowiec mieli przyjemność brać udział w oficjalnej prezentacji Mapy.

Poznaj nasz zespół