dr hab. Beata Baran-Wesołowska

Radca prawnyOf counsel

Bio

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa pracy, compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowing oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Doradza Klientom z branży banking & finance, pharma, retail oraz TSL.

Autorka licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowing, compliance, prawa pracy, prawa karnego wykonawczego, dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka. Publikuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Odbyła staże naukowo-badawcze w Heidelbergu (Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg), Kijowie (Akademia Kijowsko – Mohylańska) oraz Sofii (St. Kliment Ohrydzsky University). Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Ukończyła IX edycję Akademii Młodych Dyplomatów promocji im. Jana Karskiego.

Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa). Aktywnie wspiera pro publico bono środowiska młodych naukowców oraz studentów prawa. Wielokrotny członek Zarządu Międzynarodowego European Law Students’ Association (Bruksela) oraz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Warszawa).

Biegle posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.

Partner współpracującej kancelarii Baran Książek Bigaj.


Poznaj nasz zespół