Innowacje finansowe (FinTech)

O specjalizacji

FinTech to sektor, który rozwija się w imponującym tempie. Rozwój niezmiennie wiąże się z nowymi wyzwaniami prawnym i koniecznością wdrażania zmian w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego. Nasza kancelaria zapewnia w tym zakresie wyczerpującą obsługę prawną. Od lat doradzamy podmiotom wdrażającym i rozwijającym nowe technologie w usługach finansowych.

Wspieramy Klientów działających w sektorach takich jak: bankowość, usługi płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, pośrednictwo kredytowe i instytucje pożyczkowe. Pracujemy zarówno z podmiotami, które dopiero planują rozpocząć działalność w powyższych sektorach, jak również z obecnymi na rynku od lat. Doradzamy także podmiotom z branży IT, dostarczającym rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora finansowego, w tym FinTech.

Nasze doświadczenia w zakresie prawa innowacji finansowych są bardzo szerokie. W toku praktyki prowadziliśmy złożone projekty międzybranżowe, w których rozwiązania prawne były umiejscowione na styku regulacji całego rynku finansowego. Prowadzenie tak złożonych projektów wymaga wiedzy i doświadczenia, którymi bezsprzecznie wyróżniają się nasi specjaliści.

Co robimy?
 • prowadzimy postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP),
 • wspieramy Klientów w kontaktach z organami nadzoru – Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
 • zapewniamy kompleksową pomoc związaną z outsourcingiem regulacyjnym, w tym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud computing),
 • pomagamy skutecznie chronić tajemnice zawodowe i dane osobowe w działalności podmiotów z sektora FinTech,
 • przeprowadzamy audyty umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych oraz innych podmiotów świadczących usługi z sektora finansowego oraz zapewniamy tym podmiotom bieżące wsparcie prawne w tym w relacjach B2B i B2C, a także B2sB,
 • doradzamy przy regulacyjnych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/ KYC),
 • organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa innowacji finansowych, w tym dla organizacji branżowych.
Korzyści ze współpracy

Przedsiębiorstwa działające w sektorze FinTech muszą być na bieżąco z zagadnieniami takimi jak m.in. sztuczna inteligencja (AI), big data, blockchain, IoT (Internet of Things), czy cloud computing. To kwestie niezwykle skomplikowane pod względem prawnym, chociażby ze względu na nieprecyzyjne przepisy lub wręcz ich brak. Powierzenie obsługi prawnej kancelarii, wyspecjalizowanej w prawie innowacji finansowych (FinTech), to najrozsądniejsze rozwiązanie.

Wyróżnia nas wysoko specjalistyczna, unikalna wiedza z obszaru prawainnowacji finansowych. Sektor finansowy znamy od podszewki.Ponadprzeciętne doświadczenie i przygotowanie merytoryczne naszychspecjalistów zostały docenione w międzynarodowych rankingachprawniczych Chambers Europe oraz Legal 500.

Innowacje finansowe wymagają równie innowacyjnej, odważnej, często niestandardowej obsługi prawnej. W taki właśnie sposób pracujemy z Klientami, a nasze podejście przynosi wymierne rezultaty.

Dlaczego warto?
 • szczegółowa, stale pogłębiana wiedza z zakresu m.in. cloud computing, innowacyjnych płatności TPP (AIS/ PIS/ CAF), blockchain, crowdfundingu, bancassurance i innych zagadnień istotnych dla branży innowacji finansowych,
 • odwaga we wdrażaniu nieszablonowych rozwiązań, w tym na rynkach międzynarodowych,
 • dogłębna znajomość potrzeb i problemów sektora usług finansowych, potwierdzona m.in. udziałem specjalistów kancelarii w procesach legislacyjnych w imieniu szeregu organizacji branży FinTech,
 • setki zrealizowanych z powodzeniem projektów,
 • szeroki, w pełni kompleksowy zakres usług,
 • wiedza i doświadczenie potwierdzone wysokimi pozycjami w rankingachprawniczych w kategoriach FinTech oraz Banking & Finance.

Doradcy

Powiązane artykuły

16 kwi 2024

Podcast: Regulacje sektora kryptoaktywów – jak wpłyną na inwestorów i branżę?

Trwają prace nad uregulowaniem sektora kryptoaktywów. Już za kilka miesięcy zacznie obowiązywać część przepisów unijnego rozporządzenia MICA. Z kolei w marcu tego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o kryptoaktywach.

08 kwi 2024

Newsletter FinTech - luty - marzec 2024

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech, który szczególnie kierujemy do sektora instytucji finansowych.

12 lut 2024

Monitor Prawniczy: Wpływ DORA na wybrane wymogi związane z outsourcingiem bankowym

W styczniowym numerze Monitora Prawniczego ukazał się artykuł naukowy autorstwa dr Michała Synowca pt.: „Wpływ DORA na wybrane wymogi związane z outsourcingiem bankowym”.

01 lut 2024

Prace nad AI Act. Perspektywa sektora finansowego na przepisy ws. sztucznej inteligencji

Pod koniec 2023 roku organy Unii Europejskiej zakończyły trójstronne negocjacje (tzw. trilogi) w sprawie projektu Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)[1]. Przedstawicielom Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz Rady udało się dojść do porozumienia w sprawie AI Act, którego celem jest zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji i praworządności w odniesieniu do wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji na terytorium Unii Europejskiej, przy jednoczesnym pobudzaniu innowacyjności i uczynieniu Europy liderem w obszarze AI. Warto zatem wspomnieć o wynikach wspomnianych negocjacji i zmianach w treści AI Act, które przedstawiamy poniżej.

04 gru 2023

Już wkrótce instytucje pożyczkowe trafią pod nadzór KNF

Z nowym rokiem instytucje pożyczkowe trafią pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana ta pociąga za sobą szereg nowych wymogów nałożonych na te podmioty z dniem 1 stycznia 2024 r.

13 lis 2023

Instytucje pożyczkowe pod nadzorem KNF

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego instytucje pożyczkowe zostaną objęte instytucjonalnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zmiany prawne w tym obszarze mają swoje źródło w tzw. ustawie antylichwiarskiej. Z jednej strony wprowadza ona szereg nowych obowiązków względem instytucji pożyczkowych, z drugiej natomiast przyznaje KNF „twarde” uprawnienia nadzorcze, które znacznie wykraczają poza dotychczasową legitymację do prowadzenia rejestru instytucji pożyczkowych oraz formalnej weryfikacji spełniania warunków rejestracji. W artykule skupimy się na przedstawieniu najważniejszych zmian prawnych w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim (UKK), które w najbliższym czasie dotkną (lub już dotknęły) polski sektor pożyczkowy, z uwzględnieniem ostatnio przyjętej na szczeblu UE nowej dyrektywy ws. umów o kredyt konsumencki (CCD2).

25 wrz 2023

Monitor Prawniczy, Dodatek specjalny: Prawo innowacji finansowych (FinTech) 2023

Ukazał się drugi w historii „Monitora Prawniczego” dodatek specjalny poświęcony zagadnieniom prawa innowacji finansowych. Zostały w nim omówione aktualne problemy stosowania przepisów prawa stanowionego i tzw. regulacji soft low organów nadzoru oraz wyzwania dotyczące planowanych uregulowań unijnych i polskich. W dodatku znalazło się aż 12 artykułów, w tym 3 autorstwa ekspertów TKP.

W artykule pt. „Wymogi prawne funkcjonowania dedykowanego interfejsu (API) umożliwiającego dostęp do rachunków płatniczych w ramach open banking”, mec. prof. UEK dr hab. Jan Byrski i mec. dr Michał Synowiec zaprezentowali analizę obowiązujących ram regulacyjnych w zakresie funkcjonowania dedykowanego interfejsu API przy świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Natomiast mec. Mateusz Jagodziński w publikacji pt. „System informacji finansowej w kontekście podmiotów rynku płatniczego” omówił nowe regulacje ustawy o Systemie Informacji Finansowej, wskazując, że przyczynią się one do „uszczelnienia” systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z drugiej zaś strony nałożoną one na instytucje zobowiązane dodatkowe obowiązki, podlegające sankcjom.

Z kolei mec. Przemysław Janczak w tekście pt. „Planowane zmiany w europejskim systemie regulacji AML/CFT” omówił w nim propozycje nowego pakietu regulacyjnego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które będą dotyczyły m.in. podmiotów z branży kryptoaktywów.

Zapraszamy do lektury!

25 wrz 2023

Monitor Prawniczy, Dodatek specjalny: Prawo innowacji finansowych (FinTech) 2023

Ukazał się drugi w historii „Monitora Prawniczego” dodatek specjalny poświęcony zagadnieniom prawa innowacji finansowych. Zostały w nim omówione aktualne problemy stosowania przepisów prawa stanowionego i tzw. regulacji soft low organów nadzoru oraz wyzwania dotyczące planowanych uregulowań unijnych i polskich. W dodatku znalazło się aż 12 artykułów, w tym 3 autorstwa ekspertów TKP.

W artykule pt. „Wymogi prawne funkcjonowania dedykowanego interfejsu (API) umożliwiającego dostęp do rachunków płatniczych w ramach open banking”, mec. prof. UEK dr hab. Jan Byrski i mec. dr Michał Synowiec zaprezentowali analizę obowiązujących ram regulacyjnych w zakresie funkcjonowania dedykowanego interfejsu API przy świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Natomiast mec. Mateusz Jagodziński w publikacji pt. „System informacji finansowej w kontekście podmiotów rynku płatniczego” omówił nowe regulacje ustawy o Systemie Informacji Finansowej, wskazując, że przyczynią się one do „uszczelnienia” systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z drugiej zaś strony nałożoną one na instytucje zobowiązane dodatkowe obowiązki, podlegające sankcjom.

Z kolei mec. Przemysław Janczak w tekście pt. „Planowane zmiany w europejskim systemie regulacji AML/CFT” omówił w nim propozycje nowego pakietu regulacyjnego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które będą dotyczyły m.in. podmiotów z branży kryptoaktywów.

Zapraszamy do lektury!

13 wrz 2023

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (tzw. warzywniak)

29 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia
16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. W ramach ww. ustawy, nazywanej „warzywniakiem”, nowelizacji ulegnie kilkadziesiąt aktów prawnych, regulujących m.in. zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bankowego, płatniczego, kapitałowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, w ramach której zmianie ulegną regulacje dotyczące outsourcingu bankowego.

02 sie 2023

Newsletter Fintech - czerwiec/lipiec 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

20 cze 2023

Mapa Polskiego Fintechu 2023

Cashless.pl opublikowało Mapę Polskiego Fintechu 2023, która jest szóstą edycją projektu zapoczątkowanego w 2018 r. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zostało w nim wyróżnione w gronie doradców sektora fintech.

Raport dostarcza różnorodnych informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej fintechów działających w Polsce, w tym liczby zatrudnionych i zmiany w zatrudnieniu, wyniku finansowego, planów inwestycyjnych firm, ich właścicieli itd. Analiza ma pomóc w zobrazowaniu kondycji, w jakiej znajduje się branża nowoczesnych usług finansowych w naszym kraju.

Od 2018 roku Mapa rozrosła się ze 187 do 360 firm operujących w sektorze fintech, zaś włączając nowy zakres analizy przeprowadzonej do tegorocznego raportu – tych podmiotów jest 417.

Nasi eksperci z zespołu FinTech, prof. UEK dr hab. Jan Byrski oraz dr Michał Synowiec mieli przyjemność brać udział w oficjalnej prezentacji Mapy.

06 cze 2023

Nowelizacja ustawy VAT nakłada nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2024 r. poszczególni dostawcy usług płatniczych, uczestniczący w transakcjach transgranicznych, zostaną objęci obowiązkiem raportowania niektórych transakcji transgranicznych do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach („CESOP”) zarządzanego przez Komisję Europejską.