Powrót

Innowacje finansowe (FinTech)

 • Dlaczego warto?
  • szczegółowa, stale pogłębiana wiedza z zakresu m.in. cloud computing, innowacyjnych płatności TPP (AIS/ PIS/ CAF), blockchain, crowdfundingu, bancassurance i innych zagadnień istotnych dla branży innowacji finansowych,
  • odwaga we wdrażaniu nieszablonowych rozwiązań, w tym na rynkach międzynarodowych,
  • dogłębna znajomość potrzeb i problemów sektora usług finansowych, potwierdzona m.in. udziałem specjalistów kancelarii w procesach legislacyjnych w imieniu szeregu organizacji branży FinTech,
  • setki zrealizowanych z powodzeniem projektów,
  • szeroki, w pełni kompleksowy zakres usług.
 • Korzyści ze współpracy

  Przedsiębiorstwa działające w sektorze FinTech muszą być na bieżąco z zagadnieniami takimi jak m.in. sztuczna inteligencja (AI), big data, blockchain, IoT (Internet of Things), czy cloud computing. To kwestie niezwykle skomplikowane pod względem prawnym, chociażby ze względu na nieprecyzyjne przepisy lub wręcz ich brak. Powierzenie obsługi prawnej kancelarii, wyspecjalizowanej w prawie innowacji finansowych (FinTech), to najrozsądniejsze rozwiązanie.

  Wyróżnia nas wysoko specjalistyczna, unikalna wiedza z obszaru prawa innowacji finansowych. Sektor finansowy znamy od podszewki. Ponadprzeciętne doświadczenie i przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów zostały w 2020 r. docenione w prestiżowym rankingu prawniczym Chambers Europe 2020: Banking&Finance: Regulatory oraz Legal 500. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii FinTech Legal Poland 2020. Innowacje finansowe wymagają równie innowacyjnej, odważnej, często niestandardowej obsługi prawnej. 

  W taki właśnie sposób pracujemy z Klientami, a nasze podejście przynosi wymierne rezultaty.

 • Co robimy?
  • prowadzimy postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP),
  • wspieramy Klientów w kontaktach z organami nadzoru – Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • zapewniamy kompleksową pomoc związaną z outsourcingiem regulacyjnym, w tym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud computing),
  • pomagamy skutecznie chronić tajemnice zawodowe i dane osobowe w działalności podmiotów z sektora FinTech,
  • przeprowadzamy audyty umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych oraz innych podmiotów świadczących usługi z sektora finansowego oraz zapewniamy tym podmiotom bieżące wsparcie prawne w tym w relacjach B2B i B2C, a także B2sB,
  • doradzamy przy regulacyjnych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/ KYC),
  • organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa innowacji finansowych, w tym dla organizacji branżowych.
 • O specjalizacji

  FinTech to sektor, który rozwija się w imponującym tempie. Rozwój niezmiennie wiąże się z nowymi wyzwaniami prawnym i koniecznością wdrażania zmian w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego. Nasza kancelaria zapewnia w tym zakresie wyczerpującą obsługę prawną. Od lat doradzamy podmiotom wdrażającym i rozwijającym nowe technologie w usługach finansowych.

  Wspieramy Klientów działających w sektorach takich jak: bankowość, usługi płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, pośrednictwo kredytowe i instytucje pożyczkowe. Pracujemy zarówno z podmiotami, które dopiero planują rozpocząć działalność w powyższych sektorach, jak również z obecnymi na rynku od lat. Doradzamy także podmiotom z branży IT, dostarczającym rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora finansowego, w tym FinTech.

  Nasze doświadczenia w zakresie prawa innowacji finansowych są bardzo szerokie. W toku praktyki prowadziliśmy złożone projekty międzybranżowe, w których rozwiązania prawne były umiejscowione na styku regulacji całego rynku finansowego. Prowadzenie tak złożonych projektów wymaga wiedzy i doświadczenia, którymi bezsprzecznie wyróżniają się nasi specjaliści.