Paweł Krzykowski

AdwokatOf counsel

Bio

Adwokat. Jest specjalistą w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Przygotowywał analizy dotyczące stosowania polityk wynagradzania regulujących proces przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, które obowiązują w instytucjach finansowych w ramach implementacji pakietu CRD.

Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera klientów w sprawach dotyczących czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników.

Jego doświadczenie obejmuje również sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy: kwestie dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie tzw. specjalnych zespołów negocjacyjnych oraz europejskich rad zakładowych.

Doradza w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść. Reprezentuje pracodawców w zakresie sądowych sporów pracowniczych.

W latach 2007 – 2019 współpracował z jednymi z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych działających w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje doradzanie polskim i międzynarodowym korporacjom w sprawie wszelkich aspektów pracowniczych  związanych z transakcjami M&A w Polsce. W latach 2007-2019 doradzał przy kilkudziesięciu tego typu projektach, które niejednokrotnie należały do grupy największych transakcji na polskim rynku prawniczym. Uczestniczył w projektach  transgranicznych, np. dotyczących transgranicznych połączeń spółek, w których analizował kwestie pracownicze. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów pracowniczych związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.

Jest członkiem EELA (European Employment Lawyers Association) oraz Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Paweł Krzykowski jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla aplikantów adwokackich w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Partner współpracującej kancelarii Baran Książek Bigaj.


Powiązane newsy

Aktualności 1
15 gru 2022

Praca zdalna i kontrola trzeźwości - jakie zmiany nas czekają w 2023?

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości została przyjęta przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r.,  a w dniu 15 grudnia 2022 r. Senat uchwalił 4 poprawki do tej nowelizacji (ustawy). 

Blog 1
01 mar 2023

Ważne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy zechcą, aby ich pracownicy wykonywali pracę zdalnie (hybrydowo) już teraz powinni rozpocząć przygotowywanie odpowiednich dokumentów

Poznaj nasz zespół