Paweł Krzykowski

AdwokatOf counsel

Bio

Adwokat. Jest specjalistą w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Przygotowywał analizy dotyczące stosowania polityk wynagradzania regulujących proces przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, które obowiązują w instytucjach finansowych w ramach implementacji pakietu CRD.

Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera klientów w sprawach dotyczących czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników.

Jego doświadczenie obejmuje również sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy: kwestie dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie tzw. specjalnych zespołów negocjacyjnych oraz europejskich rad zakładowych.

Doradza w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść. Reprezentuje pracodawców w zakresie sądowych sporów pracowniczych.

W latach 2007 – 2019 współpracował z jednymi z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych działających w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje doradzanie polskim i międzynarodowym korporacjom w sprawie wszelkich aspektów pracowniczych  związanych z transakcjami M&A w Polsce. W latach 2007-2019 doradzał przy kilkudziesięciu tego typu projektach, które niejednokrotnie należały do grupy największych transakcji na polskim rynku prawniczym. Uczestniczył w projektach  transgranicznych, np. dotyczących transgranicznych połączeń spółek, w których analizował kwestie pracownicze. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów pracowniczych związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.

Jest członkiem EELA (European Employment Lawyers Association) oraz Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Paweł Krzykowski jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla aplikantów adwokackich w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Partner współpracującej kancelarii Baran Książek Bigaj.


Powiązane newsy

Aktualności 2
04 kwi 2023

Podcast TKP on air dot. pracy zdalnej

7 kwietnia br. w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadza ona regulacje dotyczące pracy zdalnej. O nowych przepisach opowiedzieli goście kolejnego odcinka podcastu TKP on air: mec. Katarzyna Syska z Traple Konarski Podrecki & Partners i mec. Paweł Krzykowski z Baran Książek Bigaj (BKB) w rozmowie z mec. Michałem Sobolewskim.

15 gru 2022

Praca zdalna i kontrola trzeźwości - jakie zmiany nas czekają w 2023?

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości została przyjęta przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r.,  a w dniu 15 grudnia 2022 r. Senat uchwalił 4 poprawki do tej nowelizacji (ustawy). 

Wydarzenia 4
02 maj 2024

IT Legal Navigator: Typy umów na pozyskanie personelu w branży IT i nowych technologii

Weź udział w unikatowym projekcie edukacyjnym prowadzonym przez trzy kancelarie prawne: Traple Konarski Podrecki & Partners, Baran Książek Bigaj (BKB) oraz TaxLab.

Zapraszamy na bezpłatny cykl warsztatowy „IT Legal Navigator” w temacie aspektów prawnych i podatkowych zatrudnienia w sektorze IT i nowych technologii.

01 lut 2024

Restrukturyzacje pracownicze w sektorze IT

Zapraszamy na ekspercki webinar w temacie: „Restrukturyzacje pracownicze w sektorze IT”.

Poznaj odpowiedzi na kluczowe pytania:

05 lip 2023

Webinar: Zakaz konkurencji, podkupowanie pracowników oraz zachowanie poufności w IT

Zapraszamy na czwarty z jedenastu spotkań z cyklu „IT Employment Legal Navigator”. Tym razem nasi eksperci poruszą temat zakazu konkurencji, podkupywania pracowników oraz zachowania poufności w IT i odpowiedzą na pytania:

14 kwi 2023

IT Employment Legal Navigator. Typy umów na pozyskanie personelu w branży IT i nowych technologii

Zapraszamy na pierwszy z cyklu webinar poświęcony aspektom prawnym i podatkowym zatrudnienia w sektorze IT i nowych technologii.

Blog 3
19 wrz 2023

Istotne zmiany w prawie pracy

22 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca dwie istotne zmiany w przepisach postępowania cywilnego w zakresie sporów pracowniczych. Najważniejsza z nich zakłada, że w przypadku gdy pracownik podlegający szczególnej ochronie(np. działacz związku zawodowego, pracownica w ciąży, pracownik korzystający z urlopu związanego z rodzicielstwem i inni) będzie dochodzić roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek tej osoby udzieli na każdym etapie postępowania zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

16 cze 2023

Spodziewane uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a ważne zmiany w zakresie prawa pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika z niego, że  stan ten przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2023 r. Dla pracodawców oznacza to przywrócenie ważnych obowiązków sprzed wybuchu pandemii.

01 mar 2023

Ważne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy zechcą, aby ich pracownicy wykonywali pracę zdalnie (hybrydowo) już teraz powinni rozpocząć przygotowywanie odpowiednich dokumentów

Podcast 1
04 kwi 2023

Wchodzą w życie nowe zasady pracy zdalnej. Co zyskają zatrudnieni i z jakimi problemami zmierzą się pracodawcy?

7 kwietnia br. w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadza ona regulacje dotyczące pracy zdalnej.

O nowych przepisach opowiedzieli goście kolejnego odcinka podcastu TKP on air: mec. Katarzyna Syska z Traple Konarski Podrecki & Partners i mec. Paweł Krzykowski z Baran Książek Bigaj (BKB) w rozmowie z mec. Michałem Sobolewskim.

Poznaj nasz zespół