Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Partner, Rzecznik patentowy

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
a także sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.

Doradza klientom również w sprawach na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin, np. reklamy, marketingu czy PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie oraz w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej.

Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej w ramach praktyki własności intelektualnej.

Doświadczenie zdobywała, współpracując z brukselską kancelarią wyspecjalizowaną w prawie własności intelektualnej oraz z warszawskim oddziałem międzynarodowej kancelarii prawnej w zakresie prawa farmaceutycznego.

Doktor nauk prawnych – doktorat w zakresie prawa znaków towarowych obroniła w roku 2014 na Uniwersytecie Lotaryńskim (Université de Lorraine) we Francji. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean Moulin – Lyon 3 we Francji oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doradza klientom w języku polskim, francuskim i angielskim.

Specjalizacje