Powrót

Anna Grabowska

Asystentka ds. administracyjno-prawnych,

Warszawa
anna.grabowska@traple.pl

W Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest asystentką zespołu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Zajmuje się bieżącym wsparciem działu w jego codziennej pracy m.in. kontrolą dokumentów pod względem formalno-prawnym pod nadzorem prawników, aktualizacją baz danych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przygotowywaniem pism, załączników do pism i innych dokumentów oraz sporządzaniem zestawień, w tym dla klientów.

Czytaj więcej