Powrót

Prof. dr hab. Elżbieta Traple

Adwokat, Senior Partner,

Kraków

Prof. dr hab. Elżbieta Traple zmarła w dniu 20 sierpnia 2021 roku.

Była Starszym Partnerem i założycielką kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako wieloletni pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego miała ogromny wkład w kształcenie i rozwój młodych pokoleń prawników.

Była wybitną specjalistką w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Do jej zainteresowań naukowych należało też prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Doradzała polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także podmiotom z sektora publicznego.

Od 2005 r. pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Była arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw oraz jako ekspert przygotowywała opinie dla Sejmu i Senatu RP. Brała udział w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracowała z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, była członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor.

W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Wielokrotnie była rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (min. Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, Rzeczpospolita).

Autorka licznych publikacji, m.in. Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautorka) oraz Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie (współautorka), autorka monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorka i współautorka opracowania zbiorowego Prawo reklamy i promocji. Współautorka pracy Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego – tomu poświęconego własności przemysłowej. 

Czytaj więcej
02 lipiec 2021

IAM Patent 1000

21 marzec 2021

IP Stars 2021

15 czerwiec 2020

Ranking IAM Patent 1000

16 kwiecień 2020

Ranking Legal 500 EMEA

12 kwiecień 2019

The Legal 500 EMEA 2019

08 marzec 2019

Chambers Europe 2019

12 czerwiec 2018

Ranking IAM Patent 1000

09 marzec 2018

Chambers Europe 2018

10 kwiecień 2017

Chambers Europe 2017

17 marzec 2017

Chambers Global 2017

26 styczeń 2017

Sukces przed TSUE