Powrót

Prof. dr hab. Elżbieta Traple

Adwokat, Senior Partner,

Kraków

Prof. dr hab. Elżbieta Traple zmarła w dniu 20 sierpnia 2021 roku.

Była Starszym Partnerem i założycielką kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako wieloletni pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego miała ogromny wkład w kształcenie i rozwój młodych pokoleń prawników.

Była wybitną specjalistką w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Do jej zainteresowań naukowych należało też prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Doradzała polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także podmiotom z sektora publicznego.

Od 2005 r. pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Była arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw oraz jako ekspert przygotowywała opinie dla Sejmu i Senatu RP. Brała udział w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracowała z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, była członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor.

W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Wielokrotnie była rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (min. Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, Rzeczpospolita).

Autorka licznych publikacji, m.in. Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautorka) oraz Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie (współautorka), autorka monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorka i współautorka opracowania zbiorowego Prawo reklamy i promocji. Współautorka pracy Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego – tomu poświęconego własności przemysłowej. 

Czytaj więcej
02 lip 2021

IAM Patent 1000

21 mar 2021

IP Stars 2021